Aanmelden lidmaatschap

Wilt ook u uw sympathie voor Enschede Airport Twente omzetten in daadwerkelijke steun? Word dan lid van de “supportersvereniging” van  luchthaven Twente, de VVEAT. U bent dan welkom bij alle activiteiten van de vereniging en u onderstreept het belang van de luchthaven voor de regio. Via de nieuwsbrieven en actuele nieuwsbulletins wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de verenigingsactiviteiten en de ontwikkelingen op de luchthaven. U kunt zich als bedrijf inschrijven, maar ook als particulier. De contributie bedraagt € 50,- per jaar voor bedrijven en  € 25,- voor particulieren.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar en zonder opzegging jaarlijks automatisch verlengd. Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar.

Voor meer informatie, mededelingen en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT)
Postbus 2601
7500 CP  Enschede

E-mail: vveat@planet.nl 

U kunt ook direct het aanmeldingsformulier invullen:

Aanmelding: *
Naam: *
Voorletters: *
Bedrijf:
Functie:
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
E-mail: *
*