Nieuws

Nieuwsbrief VVEAT: nieuws Luchthaven Twente, bestuurswisseling
13-01-2016

In de recente VVEAT-Ledennieuwsbrief “Vriendendienst” wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen op en rond vliegveld Twente. Onder meer wordt beschreven de herstart van “het vliegen” in maart a.s. met 3 zakenvluchten-operators.


Zie: Vriendendienst december 2015 website-editie.pdf.


Lid worden van de VVEAT? 
Meld u zich aan via "Aanmelden lidmaatschap" op deze site!  

Testvluchten vliegveld Twente: “Het ziet er goed uit”
11-12-2015

Op woensdag 9 december jl. vonden op vliegveld Twente t.b.v. het testen van de vliegprocedures een aantal vluchten met het NLR testvliegtuig plaats. Deze vluchten waren nodig voor de 4 recent aangevraagde ontheffingen civiel medegebruik en voor het later te nemen Luchtvaartbesluit.

ASL, Exxaero en BBjet Aviation gaan vliegen op Twente
18-11-2015

Met de terinzagelegging door het ministerie van Defensie van de ontwerp-ontheffingsbesluiten voor het medegebruik van vliegveld Twente zijn de namen van de drie zaken-chartermaatschappijen bekend geworden.

JOOP GAAT, JORDI KOMT BIJ VRIENDEN VAN LUCHTHAVEN TWENTE
12-11-2015

Bestuurswisseling bij de VVEAT


In de vandaag (12 november 2015) gehouden Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) heeft voorzitter Joop Keereweer de hamer neergelegd. Als zijn opvolger werd benoemd Jordi Rietman.

3 VLIEGMAATSCHAPPIJEN NAAR TWENTE AIRPORT!
29-10-2015

Drie chartermaatschappijen van business jets hebben een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Defensie voor medegebruik van de unieke 3-kilometer start- en landingsbaan op vliegveld Twente. De bedrijven kunnen hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 maart 2016 beginnen met hun vliegactiviteiten.

Technology Base Twente: besluit over Nota Reikwijdte en Detailniveau
19-10-2015

De Colleges in de gemeenten Enschede en Dinkelland en GS van Overijssel hebben de nota Reikwijdte en Detailniveau (ONRD) ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende Raden. Op deze nota had de VVEAT haar zienswijze ingediend.

Aeronextlife kiest voor vestiging op vliegveld Twente
18-08-2015

Aeronextlife (AXL) is het eerste bedrijf dat zich op de Technology Base Twente gaat vestigen. Het Belgisch geleid bedrijf specialiseert zich in het omzetten van vliegtuigonderdelen in grondstoffen en herbruikbare onderdelen.

Zienswijze VVEAT op Notitie Reikwijdte en Detainiveau TBT
08-08-2015

Het VVEAT-bestuur heeft op de “Ontwerp notitie Reikwijdte Detailniveau Ontwikkeling Technology Base Twente” een zienswijze ingediend. Zij vindt dat het "beperkte luchtvaartgebruik" van het vliegveld te mager wordt ingevuld.

Reactie VVEAT op rapport CvW "Luchthaven Twente"
29-11-2014

Op 30 oktober jl. werd het rapport van de “Commissie van Wijzen” gepresenteerd. Dit rapport bevat adviezen om tot een duurzamer sterker Twente te komen met daarin de toekomstige rol van de luchthaven Twente.


Hier de reactie op dit rapport vanuit de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente.

Peter den Oudsten erelid VVEAT
13-11-2014

In de gisteren gehouden Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) is Peter den Oudsten, scheidend burgemeester van Enschede, benoemd tot Erelid van de vereniging.