Nieuws

Eurlings zet vaart achter vliegveld
22-02-2010

DEN HAAG - Minister Eurlings (Verkeer) gaat de voorbereiding voor de aanbesteding die moet leiden tot de komst van een exploitant voor de luchthaven Twente in gang zetten.
Ook zet de bewindsman vaart achter de overdracht van de grond aan de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Eurlings gaat bij die overdracht wel uit van de ontwikkeling van een vliegveld.

Provincie Overijssel kiest in ruime meerderheid voor doorstart luchthaven
11-02-2010

Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten (PS) -28 tegen 12 stemmen- heeft woensdagavond (10 februari) ingestemd met een doorstart van een luchthaven in Twente. De coalitie PvdA/VVD/CDA heeft daar wel strengere voorwaarden aan gesteld dan het in vorige plan van Gedeputeerde Staten (GS) voor de ontwikkeling van het gebied van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe.

Coalitiepartijen bereikten akkoord
26-01-2010

Bron: Persbericht provincie Overijssel
CDA, PvdA en VVD zien samen blijvende verantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. voor provincie. De coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD hebben een akkoord bereikt en hebben er vertrouwen in dat zij als coalitie een stevige basis hebben gelegd onder hun samenwerking.

"Luchthaven Twente: uitstel, geen afstel"
22-01-2010

Het Twentse bedrijfsleven is duidelijk teleurgesteld over de (voorlopige) afwijzing door Provinciale Staten van de plannen voor de ontwikkeling van de luchthaven. Zij ziet echter genoeg lichtpunten voor een uiteindelijke doorstart. Het gaat het bedrijfsleven in de regio vooral om de mogelijkheid voor zakelijk verkeer: "in de vorm van lijnvluchten (naar bijvoorbeeld Londen) of met luchttaxi's en andere zakelijke vliegtuigen".

IKT gepubliceerd artikel.pdf

Afgang: PvdA "tegen plan luchthaven" oorzaak beëindiging coalitie.
17-12-2009

Een nipte meerderheid (24 tegen 23 stemmen) van Provinciale Staten van Overijssel heeft vannacht tegen het plan voor de compacte luchthaven in Twente gestemd.


De beslissing is een flinke tegenslag voor de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en het Rijk. Zij waren het eens over een kleine commerciële luchthaven bij Enschede.


Coalitiepartij PvdA speelde een belangrijke rol bij de stemming. Deze partij stemde tegen het plan omdat ze naar haar zeggen minder vertrouwen heeft in de financiële en economische voorspellingen die de plannenmakers doen. De PvdA weet dus blijkbaar meer dan de deskundigen die aan het onderzoek hebben meegedaan. Door de beslissing van Provinciale Staten lijkt de ontwikkeling van het vliegveld nu tijdelijk op slot te zitten.

VVEAT diep teleurgesteld
17-12-2009

De VVEAT is diep teleurgesteld in de houding van de Zwolse politiek, met name in die van de PvdA.
Ondanks dat de Twentse bevolking in overgrote meerderheid voor een heropening van de luchthaven is en ondanks dat de gemeenteraad van Enschede met een meerderheid van 80% voor een luchthaven heeft gestemd, meent de Zwolse politiek het beter te weten. De tweespalt in de PvdA tussen Enschede en Zwolle werd gisteren pijnlijk duidelijk over de rug van de Twentse economie, werkgelegenheid en zekerheid van het groenhouden van het gebied.
Wij hopen en zijn ervan overtuigd, dat, nu de grond waarschijnlijk niet in handen komt van de Gemeente en Provincie, het Rijk haar visie vasthoudt en in het voorjaar 2010 beluit tot heropening.  Alhoewel de stemming een vertraging betekent voor het gebied, betekent het wel dat we verlost zijn van het gedraai van de provinciale PvdA. Wij hopen niet dat de politiek teruggaat naar de tijd toen de schreeuwende en angst zaaiende minderheid het voor het zeggen had. Wij gaan nog steeds uit van een rationele politiek die een evenwichtige afweging heeft gemaakt en uiteindelijk kiest voor Twente.


 
Joop Keereweer, voorzitter VVEAT

In korte tijd al 2500 handtekeningen voor luchthaven
16-12-2009

Er zijn al 2500 ondertekeningen van de petitie voor het behoud van Luchthaven Twente! Dit getal werd bereikt op woensdagmogen 16 december, al na tien dagen vanaf de 1e volle dag van de actie.
De actie werd zonder noemenswaardige publiciteit gestart door enkele "gewone" burgers via de site www.ehtw-airport.hyves. Het blijkt dat heel veel streekgenoten met daarbij ook vele omwonenden de petitie op http://ehtw-airport.petitie.nl ondertekenen. De tot nu toe verzamelde handtekeningen worden aan het eind van de middag / begin van de avond aangeboden aan de Overijsselse Provinciale Staten.

Grote meerderheid Enschedese gemeenteraad voor doorstart luchthaven!
15-12-2009

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Enschede in grote meerderheid gekozen voor een compacte luchthaven in het groen: 31 stemmen voor en 8 tegen. De fracties van PvdA, CDA, VVD, Burgerbelangen, Christenunie en Solidair Enschede stemden voor. Wel werd een aantal amendementen aangenomen. Zo werd een amendement voor verkleining van de geluidscontour naar 8 km2 in plaats van de voorgestelde 10,6 km2 aangenomen. Hetzelfde was het geval met het amendement om binnen een termijn van vijf jaar een exploitant te vinden en om een nader gezondheidsonderzoek in te stellen.
Daarnaast steunde de raad het bereikte bestuursakkoord tussen het Rijk, de provincie en het college van B&W en wil daar zelf een nadere invulling aangeven op het punt van betrokkenheid van andere partijen en overheden.
A.s. woensdag 16 december nemen Provinciale Staten een besluit over de luchthaven.

VVEAT verheugd over besluit Gemeenteraad Enschede
15-12-2009

De Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) is zeer verheugd over het besluit van de Enschedese gemeenteraad voor de doorstart van de Luchthaven Twente. Zij spreekt de wens uit dat, na de lange tijd van onzekerheid en discussie, er nu vaart gemaakt gaat worden met de verdere ontwikkeling van de luchthaven en hoopt dat er op korte termijn weer gevlogen kan worden van en naar Twente.
A.s. woensdag 16 december nemen de Provinciale Staten van Overijssel een besluit over de luchthaven. Na het door een overgrote meerderheid van de Enschedese gemeenteraad - 31 van de 39 stemmen- gegeven accoord voor de luchthaven heeft de VVEAT er vertrouwen in dat ook de Provinciale Staten zullen stemmen voor het behoud van de luchthaven Twente.

Luchthaven Twente noodzakelijke impuls voor heel Oost Nederland
14-12-2009

In het debat over de luchthaven lijkt het erop, dat het om een Twentse aangelegenheid gaat. Niets is minder waar. "Het openhouden van de luchthaven Twente dient een breder belang. Oost-Nederland en in het bijzonder Overijssel heeft er alle baat bij. Het zal de economische kracht van dit deel van het land ten goede komen. Wat goed is voor Twente is ook goed voor Oost-Nederland.", stelt Gaston Sporre, voorzitter Kamer van Koophandel Oost-Nederland, aan de vooravond van het debat in de Staten van Overijssel.