Nieuws

Uitslag lezersonderzoek TCTubantia m.b.t. luchthaven Twente
30-06-2009

Dagblad Tubantia heeft in juni 2009 op internet aan haar lezers de mening gevraagd over de luchthaven Twente. Hiertoe werden een aantal stellingen voorgelegd.
Uit de resultaten is gebleken dat er een grote deelname was: gemiddeld werd er op de stellingen ca. 2650 keer gereageerd. Uit de reacties van de deelnemers is op te maken dat ca. 70% vóór de luchthaven Twente is! Op de belangrijke stelling over de plannen A (zonder luchthaven) en B (met luchthaven) gaf bijvoorbeeld 71% van de deelnemers aan dat Twente economisch het meest gebaat is bij plan B. Zie de uitslag op: Uitslag stellingen luchthaven Twente - juni 2009.pdf