Nieuws

Commissie van Wijzen: “Ruimte voor ‘beperkt’ vliegen” op Twente
31-10-2014

“Maak van de luchthaven Twente de “Technology Base Twente”: een iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone voor geavanceerde materialen met “slimme” productietechnieken. Behoud daarbij de landingsbaan met de mogelijkheid voor ‘beperkt’ vliegen en luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid.”
Dit is het gisteren gepresenteerde advies van de “Commissie van Wijzen”.

VVEAT: ontwikkeling Luchthaven Twente in 2 trappen
08-09-2014

Toen in mei jl. het bestuur van de VVEAT kennis had genomen van het bericht dat de planning van luchthaven Twente niet werd gehaald, heeft zij direct daarop een voorstel gedaan tot de ontwikkeling van de luchthaven Twente in 2 trappen. Dit voorstel is verstuurd aan de leden van de Gemeenteraad Enschede, aan de leden van de Provinciale Staten Overijssel en andere bestuurders. 

Pleidooi militair hergebruik vliegveld Twente
02-09-2014
Na de indiening op 1 juli jl. bij het Ministerie van Defensie van een VVEAT-voorstel tot militair hergebruik van vliegveld Twente komen er nu steeds meer geluiden om het vliegveld weer in te zetten voor defensieve taken. Zie hiertoe het volgende artikel in de Telegraaf:

 

TERUGKEER MILITAIRE BASIS NAAR TWENTE?
Meerderheid Gemeenteraad Enschede gaat voor "vliegen"
01-07-2014

In de gisteren gehouden raadsvergadering in Enschede werd t.a.v. de Luchthaven Twente uiteindelijk toch ingestemd met het besluit vooreerst te stoppen met de ontwikkeling van een commerciële luchthaven Twente. Uit de pleidooien van de meerderheid van de raadsfracties viel echter op te maken dat er geen onomkeerbare stappen gezet moeten worden, dat de landingsbaan behouden moet worden en dat de mogelijkheid tot ooit burgerluchtvaart op Twente open moet blijven. Iets waarop ook de VVEAT heeft aangedrongen.

Berichtgeving TCTubantia over bomenkap onjuist
23-06-2014

TCTubantia weer in de fout. 


Al eerder werd geconstateerd dat de berichtgeving in TCTubantia m.b.t. de mogelijke bomenkap bij het vliegveld dubieus is. Zie onze berichten van 17 april en 20 maart j.l. Ook met het artikel van 18 juni j.l. gaat deze krant weer in de fout.


ADT heeft op vrijdag 20 juni een ingezonden brief aan de redactie van de Twentsche Courant Tubantia gestuurd als reactie op het artikel van 18 juni jl. met als kop ‘Commotie bomenkap was niet nodig geweest’.

Nieuwe wet verlenging militaire status: LUCHTHAVEN BLIJFT OPEN
18-06-2014

Goed nieuws voor de vliegende gebruikers.


Na onzekerheid over het kunnen doorvliegen na 1 november 2014 is er goed nieuws voor de huidige gebruikers. In een nieuwe wet wordt de militaire status met 2 jaar verlengd.
Bij aanneming van deze wet betekent dit dat de vliegclub Twente en de Nederlandse Academie voor Verkeersvliegers (NAV) ook na 1 november kunnen blijven vliegen op Twente.

Onderzoek luchthaven Twente: NUL BOMENKAP!
17-06-2014

Gisteren werd bekend dat er voor de normale burgerluchtvaartbedrijvigheid op de Luchthaven Twente in het geheel geen bomen gekapt of getopt behoeven te worden. Dit is naar de eerder geuite constatering van de VVEAT: zie de nieuwsberichten van 17 april en 20 maart j.l.

Behoud burgerluchtvaart op Twente Airport!!
17-06-2014

Voorstanders van het behoud van burgerluchtvaart op Twente Airport kunnen hun handtekening zetten onder een petitie op de website petities.nl. De online handtekeningenactie voor Twente Airport is gisteren geopend en werd gelanceerd op de Facebookpagina DoorstartVliegveldTwente en binnen het netwerk van de VVEAT, de Vrienden van Enschede Airport Twente. Binnen 24 uur werden al 1.000 handtekeningen gezet. Ondersteund via de Facebookpagina DVT, met inmiddels ruim 25.000 sympathisanten, loopt de petitie oder de naam:


Twente Airport de derde Burgerluchthaven van Nederland


Voor ondertekening van de petitie volg de link:
http://petities.nl/petitie/twente-airport-de-derde-burgerluchthaven-van-nederland

LUCHTHAVEN TWENTE in "Punt Komma"
14-06-2014

In "Punt Komma", het economisch magazine van Radio Oost, werd op 13 juni j.l. (gisteren) de huidige situatie m.b.t. Luchthaven Twente besproken. "Het zou zo maar kunnnen dat de stekker nog helemaal niet uit luchthaven Twente is getrokken..." was de gepaste slotopmerking. Aan het woord kwamen o.a. Burgemeester Den Oudsten, Dik Wessels en VNO-NCW voorzitter Hans Kroeze. Deze laatste noemde met name het feit dat de voorliggende businesscase Luchthaven Twente al wel adequate financiering van een tweetal gerenomeerde banken had. Opmerkelijk, gezien de dagelijkse praktijk: "Banken stappen absoluut niet in iets als er ook maar een heel klein krasje op zit".


Beluister de gesprekken via http://www.rtvoost.nl/radio/uitzending.aspx?uid=328944 (start bij tijdstip 37:20).

VVEAT wil dat mogelijkheid tot burgerluchtvaart op Twente open blijft
12-06-2014

In een reactie op het gisteren gepubliceerde bericht m.b.t. de stop op de inspanningen om tot een commerciële burgerluchthaven Twente te komen, wil de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) laten weten dat bij de ontwikkeling van de alternatieve scenario’s de deur voor een mogelijke burgerluchthaven niet moet worden dichtgegooid.
Immers, het Twentse bedrijfsleven en het merendeel van de inwoners in deze regio wensen nog steeds een operationele regionale luchthaven Twente. Een luchthaven die de broodnodige impuls zal zijn voor de positieve ontwikkeling van de regio met beduidend minder werkloosheid.