Nieuws

Ontwikkeling naar burgerluchthaven "Twente Airport" stopt ...
11-06-2014

Met ongeloof en vervolgens met diepe teleurstelling hebben bestuur en leden van de VVEAT kennis genomen van het vandaag gepubliceerde bericht van ADT:


Stop ontwikkeling commerciële luchthaven
                                       VIER SCENARIO’S VOOR ONTWIKKELING LUCHTHAVENTERREIN

VVEAT: TOCH VLIEGEN EIND 2014?
16-05-2014

Zaterdag 10 mei j.l. hoorden wij dat de planning van luchthaven Twente niet gehaald wordt. Het is een teleurstelling dat hiermee eind 2014 vliegen vanaf Twente niet mogelijk blijkt te zijn.


Raad en Staten krijgen straks een aantal scenario’s voorgelegd. Een suggestie voor een scenario is de ontwikkeling van de luchthaven in 2 trappen. De eerste trap kan een ontwikkeling naar een General Aviation-luchthaven zijn. Dit is met minder eisen bereikbaar. Met een General Aviation-luchthaven naast de deur is al een belangrijk deel van het regionale bedrijfsleven gediend .......

Later vliegen vanaf Twente?
10-05-2014

Het blijkt dat, als gevolg van de vertraging bij de staatssteuntoets en de herziening van het Besluit BurgerLuchthavens, de planning voor de ontwikkeling van de luchthaven Twente wordt beïnvloed. Het is teleurstellend te moeten constateren dat het politieke kader om eind 2014 te kunnen vliegen vanaf Twente mogelijk niet haalbaar is. PS en de gemeenteraad zullen nu een aantal scenario’s worden voorgelegd.

Vliegclub Twente 50 jaar!
03-05-2014

De Vliegclub Twente (VCT) bestaat 50 jaar. De officiële datum is 4 mei, echter vandaag 3 mei 2014 werd het jubileum al gevierd in eigen ledenkring.

Spreek je uit vóór Luchthaven Twente! -UPDATE-
17-04-2014

De voorstanders voor heropening van de luchthaven Twente hebben via facebook (www.facebook.com/DoorstartVliegveldTwente) de actie "Zienswijze voor Luchthaven Twente" gestart. Sympathisanten van het vliegveld kunnen op www.vliegenoptwente.nl hun zienswijze voor de Luchthaven Twente indienen op het tot 17 april ter inzage liggend Luchthavenbesluit Luchthaven Twente.


UPDATE:
Indienen van uw zienswijze VOOR het Luchthavenbesluit Twente kan vandaag, 17 april 2014, nog via:
https://respons.itera.nl/Formulier/LuchthavenTwente.
U kunt uw steun voor de luchthaven kwijt in het vak Uw reactie.


 

De juiste informatie over bomen en natuur vliegveld Twente
17-04-2014

Het bericht van ADT met de JUISTE informatie over bomen en natuur rondom Luchthaven Twente:


STAND VAN ZAKEN ONDERZOEK VLIEGVEILIGHEID


Er is in Twente en ook landelijk grote onrust ontstaan naar aanleiding van het ontwerp-luchthavenbesluit voor Twente Airport, onder meer over het vraagstuk van de mogelijke grootschalige bomenkap als gevolg van het ontwerp-luchthavenbesluit. Van grootschalige kap zal zeker geen sprake zijn.

Private investering ''Engineering Playground''
28-03-2014

 


Bericht ADT:


Familie van Eck uit Maarssen vestigt zich met nieuwe onderneming in Twente Private investeerder transformeert 50 ha tot ‘Engineering Playground’


Area Development Twente (ADT) en de familie Van Eck hebben een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van 50 ha bestaand vastgoed en voorzieningen die tot voor kort onderdeel uitmaakten van de voormalige vliegbasis Twenthe. De familie Van Eck gaat het gebied stap voor stap transformeren tot een gebied voor technologie en innovatieve bedrijvigheid, leisure met zakelijke en publieksevenementen. De ontwikkeling door deze private partij is niet alleen duurzaam door het hergebruik van de bestaande gebouwen, maar betekent ook nieuwe werkgelegenheid voor Twente.

GEEN grootschalige kap rond Twente Airport!!!
20-03-2014

De volkomen onjuiste indruk die door TCTubantia vorige week in haar krant is geschapen zet veel mensen op het verkeerde been. Hier het bericht van ADT met de stand van zaken zoals deze werkelijk is:  


Op 14 en 15 maart berichtte Tubantia over de mogelijke grootschalige kap en het toppen van bomen rond Twente Airport. De interpretatie van kaarten bij het ontwerp luchthavenbesluit hebben geleid tot deze verstrekkende en onjuiste conclusie. De realiteit is dat de uiteindelijke maatregelen om de vliegveiligheid te waarborgen, bestaan uit maatwerk. Dat maatwerk leidt zeker niet tot massale kap. ADT werkt aan een compacte luchthaven in het groen. Het massaal kappen van bomen staat daar haaks op. In een gesprek tussen de directie van Landschap Overijssel en ADT, in aanwezigheid van de voorzitter van ADT Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede, is uitgesproken dat de bomenkap beperkt moet blijven tot maximaal enige honderden bomen in een gebied van vele tienduizenden bomen.

Tubantia schept fout beeld. GEEN massale kap bomen rond vliegveld
15-03-2014

Omdat het bericht in Tubantia van 14 maart ("Kaalslag dreigt bij vliegveld") een volkomen verkeerde indruk geeft, zag ADT zich genoodzaakt dit recht te zetten.

Hier de boodschap van ADT:

Geen massale kap van bomen rond vliegveld

Vooruitgang Realisatie Twente Airport
05-03-2014

Bericht ADT:


Twente Airport stap dichterbij
De realisatie van een compacte luchthaven in het groen is weer een stap dichterbij.
Op 7 maart a.s. legt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage. Hierin wordt het gebruik van Twente Airport vastgelegd en de ruimtelijke beperkingen die daaromheen gelden. Op dezelfde dag leggen de colleges van Enschede en Dinkelland de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor de luchthavenontwikkeling als ontwerp ter inzage. Deze plannen zijn opgesteld voor de start- en landingsbaan, de luchthaven, luchthavengebonden bedrijvigheid, het veiligheidscentrum en de ontsluiting van het luchthavengebied.