Nieuws

DHV regelt aanbesteding luchthavenexploitatie Twente
02-12-2010

Het Amersfoorts advies- en ingenieursbureau DHV heeft van Areal Devopment Twente (ADT) de opdracht gekregen om het team te leveren dat de aanbesteding van de exploitatie van luchthaven Twente succesvol zal laten verlopen.

Overdracht grond vliegveld; start gebiedsontwikkeling luchthaven Twente
02-12-2010

Op woensdag 1 december 2010 vond voor een gehoor van ca. 400 genodigden in hangar 11 op het vliegveldterrein de ceremoniële overdracht van de grond van vliegveld Twente plaats.

PS en Gemeenteraad stemmen in met Gemeenschappelijke Regeling
12-11-2010

De Gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten Overijssel hebben op respectievelijk 8 en 10 november j.l. ingestemd met de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, het uitvoeringsorgaan dat de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving stuurt en begeleidt.

Eurlings doet toezeggingen t.a.v. luchthaven Twente
15-10-2010

Minister Eurlings heeft in het overleg met de 2e kamercommissie voor V&W op 5 oktober j.l. aangegeven, gaarne bereid te zijn de chartervluchten rond de Champions League-wedstrijden van FC Twente, indien mogelijk, op vliegveld Twente toe te laten.

VVEAT BLIJ MET BESLUIT DOORSTART LUCHTHAVEN TWENTE
18-06-2010

Oproep voor op korte termijn faciliteren zakelijk vliegverkeer
VVEAT-bericht 17-06-2010


Bestuur en leden van de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) zijn verheugd over het op 16 juni 2010 genomen besluit van Provinciale Staten van Overijssel tot doorstart van de burgerluchthaven Twente. Hiermee wordt recht gedaan aan de wens van het gehele regionale bedrijfsleven en het overgrote deel van de regionale bevolking!

LUCHTHAVEN TWENTE BLIJFT!!
17-06-2010

Historisch besluit Provinciale Staten
Bron: bericht VTM i.o. 17-06-2010


In december 2009 schaarden het Rijk en de gemeente Enschede zich achter Structuurvisie B als kader voor de gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente en omstreken. Daarmee werd besloten voor de doorstart van luchthaven Twente.


Gisteren, op 16 juni 2010, stemden Provinciale Staten van Overijssel in ruime meerderheid  (met 28 stemmen vóór en 17 tegen) eveneens vóór de herstart van de burgerluchthaven.

Bestuursovereenkomsten overdracht grond met Rijk getekend
11-06-2010

Persbericht Provincie Overijssel 11 juni 2010


In de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. is een belangrijke stap gezet. De bestuursovereenkomsten tussen Rijk, provincie Overijssel en gemeente Enschede zijn door de ministers Eurlings en De Jager ondertekend.

Provincie: luchthaven voor economische ontwikkeling
23-04-2010

Vanuit het provinciebestuur van Overijssel is vandaag, 23 april 2010, de "Ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling luchthaven Twente" gepubliceerd.
Bron: Provincie Overijssel

Duitse steun voor luchthaven Twente
26-03-2010

Bron: Kamer van Koophandel Oost Nederland 26-03-2010

Ondernemers in Bad Bentheim en Pluspunkt Schuttorf zien kansen voor toerisme en bedrijventerreinen als luchthaven Twente een doorstart zou maken.  In een brief aan de Kamer van Koophandel Oost Nederland laten de belangenverenigingen van ondernemers in Bad Bentheim en Pluspunkt Schüttorf (met in totaal ca. 230 aangesloten bedrijven) weten in meerderheid voor een doorstart van de luchthaven Twente te zijn.


 

Vervolg ontwikkeling Luchthaven Twente
11-03-2010

Vervolg ontwikkeling Luchthaven Twente - Bericht GS Overijssel 10 maart 2010
In een brief aan Provinciale Staten zetten Gedeputeerde Staten van Overijssel uiteen hoe ze uitvoering willen geven aan de door PS op 10 februari aanvaarde motie Antuma c.s. over het vervolg van de gebiedsontwikkeling van het luchthaventerrein in Twente