Nieuws

VVEAT: ontwikkeling Luchthaven Twente in 2 trappen
08-09-2014

Toen in mei jl. het bestuur van de VVEAT kennis had genomen van het bericht dat de planning van luchthaven Twente niet werd gehaald, heeft zij direct daarop een voorstel gedaan tot de ontwikkeling van de luchthaven Twente in 2 trappen. Dit voorstel is verstuurd aan de leden van de Gemeenteraad Enschede, aan de leden van de Provinciale Staten Overijssel en andere bestuurders. 

Hier nogmaals het voorstel van de VVEAT:

De VVEAT stelt een ontwikkeling van de luchthaven Twente in 2 trappen voor:
Op korte termijn zal op vliegveld Twente een General Aviation-luchthaven gerealiseerd moeten worden. Dit is met minder eisen bereikbaar. Met een General Aviation-luchthaven naast de deur is al een belangrijk deel van het regionale bedrijfsleven gediend: de bedrijven zijn internationaal weer snel bereikbaar en andersom, reizen naar het “buitenland” zijn weer sneller en efficiënter uit te voeren. Ook wordt hiermee een beter klimaat voor nieuwe bedrijfsvestiging en daarmee werkgelegenheid geschapen.

De tweede trap is dan de ontwikkeling naar een volledige Regionale luchthaven.
Ondanks de vele anti-luchthaven-berichten blijft de steun voor de Luchthaven Twente onverminderd groot: het bedrijfsleven, bedrijfsorganisaties VNO-NCW, KvK, IKT staan pal achter de luchthaven; de facebookpagina “DoorstartVliegveldTwente” heeft ondertussen circa 25000 (particuliere) sympathisanten (Red.: momenteel reeds circa 26000); het ledental van de VVEAT groeit.
Dat is niet voor niks:
De VVEAT is ervan overtuigd dat een luchthaven en de bedrijvigheid eromheen een groot verschil
zal maken voor de welvaart van onze regio in de toekomst.
In de afgelopen jaren hebben de gemeentelijke en provinciale bestuurders vele weloverwogen besluiten genomen voor de ontwikkeling van een in de omgeving passende compacte en duurzame luchthaven. Er is ontzettend veel werk verricht en naar inzicht van de VVEAT een juiste koers bepaald. De VVEAT rekent erop dat deze koers wordt vastgehouden en dat het voornemen om te komen tot een voor de regio profijtelijke luchthaven Twente wordt bestendigd.