Nieuws

Peter den Oudsten erelid VVEAT
13-11-2014


In de gisteren gehouden Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) is Peter den Oudsten, scheidend burgemeester van Enschede, benoemd tot Erelid van de vereniging. Hij verkreeg de titel, als persoon, voor zijn in de afgelopen jaren betoonde bijzondere inspanning voor de doorstart van de Luchthaven Twente.
De voorzitter van de VVEAT, Joop Keereweer, roemde Den Oudsten’s tomeloze inzet om de luchthaven een plek in de regionale economie te geven, die zij verdient. “Uw doorzettingsvermogen waarderen wij bijzonder, ondanks dat de uitkomst van uw inzet nog niet is geworden wat wij graag hadden willen zien”.

De heer Den Oudsten toonde zich blij met het erelidmaatschap. Hij benoemde de aanpak om samen met Dik Wessels een prachtige luchthaven Twente te ontwikkelen. Groot was de ontluistering toen uiteindelijk bleek dat deze luchthaven er op korte termijn niet zou kunnen komen.
De heer Den Oudsten riep de vereniging op kritisch te blijven en door te gaan met het aandragen van ideeën en voorstellen. “Voor de regionale economie is het van groot belang snelheid in de ontwikkeling van het luchthavengebied te verkrijgen en te behouden.”