Nieuws

Reactie VVEAT op rapport CvW "Luchthaven Twente"
29-11-2014

Op 30 oktober jl. werd het rapport van de “Commissie van Wijzen” gepresenteerd. Dit rapport bevat adviezen om tot een duurzamer sterker Twente te komen met daarin de toekomstige rol van de luchthaven Twente.


Hier de reactie op dit rapport vanuit de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente:


Het rapport bevat volgende, in onze ogen, positieve aanbevelingen:
-          Nu spijkers met koppen slaan en “trekkers” benoemen
-          Behoud van de bijna mooiste landingsbaan van Nederland
-          Vliegfaciliteit handhaven (met General Aviation en incidenteel groter luchtverkeer)
-          Invulling met zeer hoogwaardige bedrijvigheid en luchtvaartgebonden bedrijvigheid
-          Invulling als icoon van Twente.


Echter, er zijn o.i. duidelijk kanttekeningen te plaatsen:
-         Het rapport bevat nog steeds alleen aanbevelingen; er zijn weinig of geen praktische uitwerkingen!
-         Veel van de aanbevelingen zijn in de afgelopen jaren reeds geopperd. Ook de VVEAT heeft aangegeven dat er hoogwaardige en luchtvaartgebonden bedrijvigheid op het vliegveld zou moeten komen.
-         Het “moeten vergeten” van commerciële luchtvaart is NIET onze koers: Wij begrijpen dat in de huidige situatie de ontwikkeling van commerciële luchtvaart op Twente niet goed mogelijk is, echter als er ooit kansen zijn om de deze ontwikkeling op  te pakken, moet men deze aangrijpen. Burgerluchtvaart is jarenlang (en wordt nog steeds) gevraagd door de regionale bewoners en ondernemers!! Neem geen onomkeerbare beslissingen hierin.
-        Het rapport wekt de indruk dat de baan naar hartenlust gebruikt kan worden: iedereen lijkt hier vrolijk rond te kunnen dartelen……... Om de baan Veilig en Effectief te gebruiken is o.i. een goede Vliegveldleiding nodig.
Advies: zorg dat van meet af aan een vakkundig luchthavenbedrijf het gebruik van de landingsbaan regelt. In het mogelijk aan te wijzen Topteam (de “trekkers”) zal “Het vliegen” een wezenlijke discipline moeten zijn.
Voor extra activiteiten waren eigenlijk de 2e baan en de strip uitstekende locaties geweest, zodat de lange baan hoofdzakelijk voor het vliegverkeer gereserveerd zou kunnen blijven.
Wellicht zijn hierover met de beheerders van de strip en 2e baan alsnog afspraken te maken. 
-     Zorg voor een facilitering van GA/zakelijk verkeer op korte termijn. De bereikbaarheid door de lucht maakt de regio juist aantrekkelijk, o.a.  voor de vestiging van nieuwe bedrijven!   
Opm.: bij gebruik van het vliegveld voor GA/zakelijk verkeer, zullen (werk)dagelijks één of meerdere vluchten aan de orde zijn: zie de grote toename van het GA-verkeer op Twente in de laatste jaren vóór de sluiting!
-        De aanbevelingen tot het opwaarderen van de weg-/spoorverbindingen met Schiphol en Lelystad zijn v.w.b. wereldwijde connecties goed, echter de snelste verbinding met “de wereld” is (buiten het digitale verkeer) nog steeds het vliegveld in de eigen achtertuin, dus luchthaven Twente! Het vervoeren van ladingen passagiers over de weg of het spoor naar elders geeft nauwelijks of geen inkomsten voor Twente, terwijl afhandeling naar en op luchthaven Twente wel degelijk bijdraagt aan de regionale economie.
-        Nog steeds heeft defensie de zeggenschap over het gebruik van het vliegveld. De huidige gebruikers moeten voldoen aan de eisen van defensie. Wij missen in het rapport een resultaat van een intensieve gedachtenwisseling met defensie. Wat zal/kan haar rol zijn/worden en hoe zal/kan het (her-)gebruik van het vliegveld zijn?


Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT),
voor deze
het bestuur