Nieuws

Zienswijze VVEAT op Notitie Reikwijdte en Detainiveau TBT
08-08-2015

Het VVEAT-bestuur heeft op de “Ontwerp notitie Reikwijdte Detailniveau Ontwikkeling Technology Base Twente” een zienswijze ingediend. Zij vindt dat het "beperkte luchtvaartgebruik" van het vliegveld te mager wordt ingevuld.


De VVEAT-zienswijze:


In de “Ontwerp notitie Reikwijdte Detailniveau Ontwikkeling Technology Base Twente” wordt gesproken over 2 varianten: een startvariant en een groeivariant.


Onze opmerkingen:
-          Waarom is niet voor gewoon één ontwikkeling gekozen, dus zonder de beperkingen van de startvariant?
Als het bedrijventerrein nooit hoogwaardig verdicht zou worden blijft men hangen in de veel te beperkte startvariant.
-          De startvariant zou inhouden: geen aparte vliegbewegingen voor MRO-bedrijven. Waarom deze beperking? Als zich direct na de start toch een MRO-bedrijf aandient, dan kan dit bedrijf zijn bedrijvigheid niet voldoende ontplooien. Dit is contraproductief.
-          Waarom in de startvariant maar 600 vliegbewegingen voor zakenvliegtuigen (dit is gemiddeld minder dan 1 landend en startend  vliegtuigje per dag)? Dit is te beperkt. Een directe keuze voor 1800 vliegbewegingen van zakenvliegtuigen per jaar is beter, maar misschien nog niet genoeg.
-          Vallen onder General Aviation ook: al of niet geregelde taxivluchten?
-          Waaronder vallen vrachtvluchten, regeringsvluchten, incidentele sportvluchten (genoemd in rapport CvW), etc. etc.?


Onze indruk is dat het “beperkt luchtvaartgebruik” van vliegveld Twente in de Ontwerp notitie veel te beperkt wordt ingevuld.


Bestuur VVEAT