Nieuws

JOOP GAAT, JORDI KOMT BIJ VRIENDEN VAN LUCHTHAVEN TWENTE
12-11-2015

Bestuurswisseling bij de VVEAT


In de vandaag (12 november 2015) gehouden Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) heeft voorzitter Joop Keereweer de hamer neergelegd. Sinds 2003 was hij de voorzitter van de Vrienden. Hij was na een interimperiode  de opvolger van zijn in 2002 overleden vader Joop Keereweer sr., die vanaf 1994 de vereniging, toen nog de Vereniging Vrienden van de Luchthaven Twente geheten, bestuurde.


In zijn bestuursperiode, die overigens al in 1997 startte, maakte Joop Keereweer jr. ten aanzien van de luchthaven Twente vele ups en downs mee. In 2003 was er de bekendmaking van de sluiting van de militaire vliegbasis Twenthe en in de jaren daarna was er de strijd over de vorm waarin het vliegveld verder zou moeten opereren. In deze tijd werd vele malen de politiek benaderd en gelobbyd. Uiteindelijk in 2013 was er de apotheose: vliegveld Twente werd de compacte luchthaven in het groen met in de hoofdrol onderneming Reggeborgh van Dik Wessels. Helaas was men een jaar later, onder meer als gevolg van een onwelwillend Europees bestuur, weer terug bij af.


In zijn afscheidswoord liet Joop Keereweer deze gebeurtenissen de revue passeren, waarbij hij aangaf de vele jaren voorzitterschap toch met genoegen te hebben uitgevoerd. Hij memoreerde dat met de gezamenlijke inspanning toch wel veel is bereikt en er nu, bij een nieuwe fase in de ontwikkeling van het luchthavengebied, de Technology Base Twente, ook een vernieuwd VVEAT-bestuur past.


Als dank voor de bewezen diensten werd Joop genomineerd tot erevoorzitter van de VVEAT.


Als opvolger van Joop Keereweer werd met algemene stemmen benoemd Jordi Rietman. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Jordi zich al op bijzondere wijze ingezet voor het voortbestaan van de luchthaven Twente. Hij werd vooral bekend, via media en Facebook,  met zijn “Doorstart Vliegveld Twente”. Hij organiseerde diverse acties om het vliegveld voor Twente te behouden: de  wens van het gehele regionale bedrijfsleven en het overgrote deel van de regionale bevolking.


Tegelijk met de voorzitter heeft ook penningmeester Johan Kolkman het VVEAT-bestuur verlaten. Hij bekleedde sinds 2002 deze functie maar daarnaast was hij ook actief in de communicatie vanuit de VVEAT o.a. via publicaties, de website en de nieuwsbrief “Vriendendienst”.


Als nieuw bestuurslid in de VVEAT werd benoemd Lex Schukking, tot op heden onder meer actief in de politiek van Oldenzaal.