Over de VVEAT / Lidmaatschap

Vereniging en doel

Het doel van de Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) is de instandhouding van de aanwezigheid van de luchthaven Twente als belangrijke economische factor in de regio Twente en omgeving. Bedrijven en inwoners uit de regio moeten kunnen blijven profiteren van de aanwezigheid van de luchthaven. Natuurlijk voor een nabije vliegverbinding maar zeker ook als motor voor economische activiteit.

De VVEAT zet zich in voor de versterking van de luchthaven en voor de bevordering van het gebruik. Tientallen grote en kleine ondernemingen en instellingen, maar ook particulieren, zijn lid van de VVEAT. Zij willen daarmee het belang van deze luchthaven voor Oost-Nederland en de Euregio nog eens extra benadrukken.

Oprichting, geschiedenis

De vereniging is opgericht in 1987 door een aantal ondernemers en particulieren onder de naam Vereniging Vrienden van Luchthaven Twente (VVLT). Deze naam is nog steeds de officiële naam.
Als doel werd gesteld de ontwikkeling van de luchthaven te helpen bevorderen en te onderstrepen dat de burgerluchthaven Twente in brede kring steun geniet, óók in de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven.
In 1998, na de verandering van structuur en naam van de luchthaven zelf, werd de huidige naam Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente als gebruiksnaam gekozen.

Activiteiten

 

De VVEAT tracht de burgerluchthaven Twente actief te steunen, haar activiteiten te stimuleren en een positieve houding ten opzichte van de luchthaven tot stand te brengen. Zij doet dit door middel van de diverse contacten met instellingen, ondernemingen, politici en media. Dikwijls fungeert de VVEAT hierbij als intermediair.

De VVEAT-leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief, de “Vriendendienst”, met informatie over ontwikkelingen op en rond de luchthaven. De leden kunnen deelnemen aan bijeenkomsten met onderwerpen die op de luchthaven betrekking hebben. Jaarlijks is er de algemene ledenvergadering waar ook gasten worden uitgenodigd die de actuele stand van zaken omtrent de luchthaven kunnen toelichten.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VVEAT wordt aangegaan voor een jaar en zonder opzegging jaarlijks automatisch verlengd. Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk vier weken voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar.
De contributie is voor zakelijke leden € 50 en voor particuliere leden € 25.