Contact

 

Het VVEAT-bestuur bestaat momenteel uit 5 leden.
De 3 leden van het dagelijks bestuur zijn:
Voorzitter Jordi Rietman 
Secretaris Hans ten Oever
Penningmeester a.i. Berend van Otten

E-mail-adressen VVEAT: info@vveat.nl en vveat@planet.nl

Postadres VVEAT:
Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente
Secretariaat
Mariendaal 135
7544 NH Enschede

VVEAT-website: www.vveat.nl

Inschr. Nr. K.v.K.: 40075945
ABN AMRO rek. nr.: 59 25 44 516 (IBAN: NL40 ABNA 0592 5445 16)