Luchthaven Twente voor een welvarende regio

Onze motivatie

De Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente (VVEAT) wil graag de motivatie voor behoud en beheerste ontwikkeling van de luchthaven met u delen. De VVEAT is ervan overtuigd dat de Luchthaven Twente een positief effect heeft op de ontwikkeling van de Oost-Nederlandse regio en in het bijzonder op die van Twente: de economie groeit, het landschap wordt desondanks beschermd en het leefklimaat verbetert.

Een luchthaven levert veel banen op. Direct door het benodigde personeel voor het vliegbedrijf. Indirect door de vestiging van luchtvaartgerelateerde bedrijven op en nabij het luchthaventerrein en toeleverende bedrijven.
De internationale ontsluiting is een belangrijke vestigingsfactor voor internationaal georiënteerde bedrijven. Tevens wordt de bestaande regionale bedrijvigheid duidelijk grotere groeikansen geboden. Dit zorgt nog eens voor substantiële extra werkgelegenheid. Vooral de hoogwaardige banen stijgen in aantal waardoor het aandeel hoogopgeleiden in de regio toeneemt. Daarnaast zorgen de bestedingen van gezinnen die zich in de regio vestigen voor een economische impuls.

De IATA-status van de luchthaven is van onschatbare waarde. Deze status zorgt ervoor dat het internationale vrachtvervoer van de bedrijven in de regio aanzienlijk voordeliger en sneller kan worden afgehandeld.

Flora en fauna waren voorheen op het afgesloten vliegbasisterrein goed beschermd. Dit hoeft in de ontwikkeling van de burgerluchthaven niet te veranderen. Het voortbestaan van de luchthaven kan worden beschouwd als een stimulans voor behoud en bescherming van de natuur ter plekke. Immers, een landingsbaan verdraagt in de directe nabijheid geen bebouwing en het luchthaventerrein is niet toegankelijk voor het grote publiek. De huidige plannen voor luchthavenontwikkeling houden sterk rekening met natuur en landschap en zijn afgestemd op de vast te stellen geluidszonering die via de MER plaatsvindt. De geluidszonering moet overigens strikt worden gehandhaafd en het gebruik van stille carriers op de luchthaven moet worden gestimuleerd.

Het bestaan van een luchthaven en de effecten daarvan op de werkgelegenheid zijn positief voor de dynamiek en de sociologische diversiteit in de regio. Het leefklimaat in Twente zal daarmee positief worden beïnvloed. De uitstroom van hoogopgeleiden en het relatief lage aantal Twentse hoogopgeleide schoolverlaters dat zich in de regio vestigt baart zorgen. Een gunstig Twents leefklimaat biedt deze mensen een beter perspectief. Hiermee helpen we voorkomen we dat te veel mensen er voor kiezen te verhuizen naar gebieden in het land waar de kans op een geschikte baan en loopbaan groter is.

Al met al vinden wij het voortbestaan van de luchthaven cruciaal voor een goede ontwikkeling van de regio. Wij vragen inwoners en hun politieke vertegenwoordigers de ontwikkeling van de Luchthaven Twente daadkrachtig te ondersteunen. Wij doen een dringend beroep op het publiek bestuur in deze haar verantwoordelijkheid te nemen.